Web2
Firmast
Web2
Kontakt
Web2
Vaikkatted
Web2
Betoonpõrandate parandus
Web2
Mahutite hüdroisolatsioon
Web2
Tehniline info
Webbyt
 

Web2 Üldised vaikkatete garantiitingimused
Web2
Web2 Vaikkatete puhastamine
Web2
Web2 Nõuded aluspinna kvaliteedile
Web2
Web2 Intranet 

Vaikkatete puhastamine

Print Prindi   SitemapSisukaart

 

 

Tööstuslike vaikkatetega kaetud põrandate puhastamine ja hooldus

 

 

 

Tutvustus

 Mistahes liiki vaikkatetega kaetud põrandakatted on alusbetooniga monoliitsed, tugevad ja kulumiskindlad, ei eralda kulutamisel tolmu ning on vedelikke mitteläbilaskvad ja mitteimavad.

Peamine eripära teiste katetega on see, et vaikkatetel puuduvad materjalipoorid, kuhu koguneksid bakterid, mikroorganismid ja mustus. Samuti pole põrandatel vuuke mis korjaks ja imaks mustust. Need omadused kindlustavad mitte ainult põrandate vastupidavuse, vaid ka lihtsustvad põrandate puhastamist, kui kasutusel on sobiv puhastusre˛iim.

Põrandale langev tolm ja mustus toimivad koristamata põrandal abrasiivselt ja kulutavad vaikkatet.

  

Puhastamine

 Põrandakatte puhastamisel tuleb eristada 2 komponenti, mehhaaniline ja keemiline komponent.

Mehhaaniline komponent – energia- kantakse põrandale tavaliselt üle küürivate liigutustega, kas käsitsi või pesumasinaga. Samuti saab mehhaanilist jõudu üle kanda ka survepesurite ja aurupuhastitega.

Keemiline komponenet, puhastusaine, lahustab või emulgeerib mustuse või reostuse. Kui see on sündinud on eduka puhastamise võtmeks musta vee eemaldamine ja loputus puhta veega.

Vaikkatted kannatavad puhastamist enamike laialtlevinud puhastusainetega, kui neid on kasutatud vastavalt tootjapoolstele ettekirjutustele ja tagatud korralik loputamine puhta veega.

Alati on siiski kasulik teha uute puhastussainetega eelnev kohttest vähemärgatavates kohtades.

 

 Ehitusjärgne puhastamine

 Epoksü- ja polüuretaanvaik põrandakatted paigaldatakse tavaliselt uue või saneeritava ehitusobjekti varajases ehitus-staadiumis. Seetõttu võivad põrandad sõltuvalt objekti- ja ehitustööde iseärasustest olla allutatud väga erinevatele tingimustele, nagu näiteks:

 • tõstukiliiklus;

 • raske koormusega seadmete paigaldus;

 • maha läinud värv, õli jm. kemikaalid.

 

Kõige selle pärast on soovitav kaalutleda järgmisi abinõusid:

 • põranda kinni katmine ajutise kattega, näit. plastsest materjalist polüetüleenkile (“Polythene”) või põrandapapp;

 • liiga varase liikluse (eriti kummirehvsõidukite) vältimine.See vähendab mustuse sööbimise riski põrandapinda enne selle täielikku kõvastumist.

 • madalamal temperatuuril on soovitav pidada 3-7 päevane periood enne, kui põrandat täielikku ekspluatatsiooni lubada (jälgida tootekirjeldusi).

 • põranda puhastamine ka tavalisest kangemate keemiliste puhastusvahenditega enne selle kasutusse laskmist (siiski mitte enne 10 päeva möödumist katte paigaldusest). Vältida tuleks värvieemaldajaid, mis sisaldavad söövitavaid leeliseid ja klorineeritud hüdrokarbonaat-ühendeid, ning atsetooni sest need võivad pleegitada põrandapinda või rikkuda selle värvi.

 

Kasutusaegne puhastamine

 Spetsiaalne põrandate puhastamise varustus, samuti keemiliste puhastus-vahendite / bakteriotsiidide valik on tänapäeval laialdaselt kättesaadav.

 Enne varustuse valimist tuleks läbi mõelda järgmised kriteeriumid:

 • Valida vastavalt määrdumise liigile sobiv puhastusmeetod. Seade, mis on sobiv nn. märgmäärdumisega pindadele liha-tööstuses võib mitte sobida nn. kuivmäärdumisega pindadele pagari-tööstuses.

 • Valida vastavalt määrdunud alade seisukorrale puhastamismeetod ja puhastussagedus. Kõik meetodid mis võivad sobida valmiskauba lao põrandale, ei pruugi sobida kõrge riskifaktoriga piirkondadele nagu näiteks külmutatud toiduainete ettevalmistamise ruumide põrandad.

 • Meetodid, mis on sobivad väljaspool tööaega, võivad tööajal mitte sobida. Puhastaja peab olema teadlik aerosoolide kasutamise ohtudest.

 • Antistaatiliste katetega põrandad vajavad alati erilist tähelepanu kuna puhastusained võivad muuta katte elektrilisi omadusi

 

 

Lühike soovitus põrandate pesuks:

 

 • Pühkige põrandalt lahtine tolm ja mustus

 • Kasutage mustusega sobivat puhastusainet

 • Lahustage puhastusaine vastavalt tootja juhistele ja laske tal toimida, kiirendamiseks hõõruge harjaga

 • Ujutage üle veega ja küürige

 • Eemaldage must vesi imuriga või pühkige kummiraakliga äravooluavasse

 • Järgige keskkonnakaitselisi nõudmisi mürgise reovee käitlemisel

 • Loputage veelkord ja eemaldage vesi

 •  

  Regulaarne puhastus viiakse tavaliselt läbi kasutades neutraalset vähevahutavat puhastusainet ja sellega sobivat puhastusmasinat

 

Lapp ja pang

 Ei ole rutiinse koristamise vahendid, nad sobivad pigem mahavalgunud loikude eemaldamiseks. Ideaaljuhul sobivad ka lapp ja pang põranda puhastuseks kuid tegelikult ei vahetata pesu käigus vett piisavalt sageli ja mustus hõõrutakse ühtlaselt kogu põrandale.

 

Puhastusmasinad

 On tavaliselt parimad vahendid vaikkatete puhastamiseks sest tagavad kogu puhastuse ajal:

 • Pesuaine kontrollitud kanguse

 • Piisava küürimistsüklite arvu

 • Pideva puhta vee olemasolu

 • Pideva musta vee eemalduse

 • Pideva põrandapinna kuivatuse

Karedamate katete jaoks annab parema tulemuse harjade kasutamine masinal

 Enamikes puhastusvarustust ja –aineid tootvates firmades pakutakse varustuse ning kemikaalide praktilist demonstratsiooni.

 Kuna puhastusmasinate, keemiliste puhastusainete ja bakteriotsiidide valik on nii mitmekesine, võib nende valikul kergesti segadusse sattuda. Täpne kemikaaali valik on väga oluline ja on tungivalt soovitav küsida spetsialistidelt nõu.

 

Vahatamine

Kuigi kunstvaikkatted on tugevad ja vajavad suhteliselt vähe hooldust on siiski nende pikaaegse vastupidavuse huvides neid paar korda aastas vahatada. Vahatamine täidab mikropoorid ja kergendab katte puhastamist.

 

Hooldus ja parandamine

 Isegi kõige hoolsamalt puhastatud vaikkattelt võib leida kahjustusi, mis võivad olla tekkinud paigaldamise või ekspluatatsiooni käigus mõne ette-arvamatu intsidendi tagajärjel. Selle tulemusena aga võivad tekkida praod, mis omakorda suurendab bakterite levimise riski ja kahjustab põrandakatte püsivust ning nõuetele vastavat säilivust.

Kui selline situatsioon peaks ette tulema, siis tuleb kahjustatud vaikkate viivitamatult parandada. Vastasel juhul tekivad põrandal niiskuse läbipääsust aluspinda sekundaarsed kahjustused, kate lööb aluspinnalt lahti. Soovitav oleks konsulteerida ka paigaldamisspetsialistiga, kellel on sügavamad teadmised parandus-tehnikatest, millega teie vaikkate teile vastavate tingimustega taastada saaks.

 

Kõrgetele tööstushügieenistandarditele vastavaid tingimusi saab rakendada vaid juhul, kui teie vaikkatte paigaldus on täielik.

 

 

Viited:

 

 

 1. Holah, J.T.,Timperley, A.W., and Holder, J.S., The Spread of Listeria by Cleaning Systems. Campden & Chorleywood Food Research Association, Technical memo-randum No.590 (October 1990).

 2. Holah, J.T., Taylor, J.H., and Holder, J.S., The Spread of Listeria by Cleaning Systems (Part 2). Campden & Chorleywood Food Research Association, Technical memorandum No.673 (March 1993).

 3. European Council Directive 93/43/EEC on the Hygiene of Foodstuffs (14 June 1993)

4. FeRFA Guide to cleaning resin floors (2006) www.ferfa.org.u

 
Web2
www.epoteks.ee
Free website - Webbyt